Drupal switch form and add JS

เป็นการระบุว่า form นี้ เอา js ตัวนี้มาใช้ เพื่อจะได้จะได้ไม่โหลดเกินความจำเป็นและระบุไฟล์แบบเจาะจง

function NameOfYourTheme_form_alter( &$form, &$form_state, $form_id ){
	switch ($form_id) {
  case 'my_form':// change my_form to your form_id
   $form['#attached']['js'] = array(
    drupal_get_path('module', 'ajax_example') . '/ajax_example.js',//change ajax_example to your module & js name
    );
   break;
 }
}

How to display one image from multifield image on teaser

How to display one image from multifield image on drupal teaser view mode

method 1

create field–field_image.tpl.php and save on your subtheme (edit name of your field) or
create custom module

function MYTHEME_process_field(&$vars) {
$element = $vars['element'];

// Field type image
if ($element['#field_type'] == 'image') {

// Reduce number of images in teaser view mode to single image
if ($element['#view_mode'] == 'teaser') {
$item = reset($vars['items']);
$vars['items'] = array($item);
}

}

}

refer: http://stackoverflow.com/a/6356831/1749344

method 2

install module and config in view mode
Field multiple limit

Field formatter settings (dependencies)

done.

สองงานในสองสามวัน

สองสามวันที่ผ่านมามีงานเข้ามานอกเหนือจากงานที่ทำประจำ
มีทั้งงานที่เกือบจะได้เงินแต่ก็ไม่ได้ เพราะไปบอกเขาว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่คิดเงิน เคสของคนนี้น่าสนใจมาก ในหลายๆเรื่องที่เป็นเชิงเทคนิค ความผิดพลาดของงานนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวผม แต่อยู่ที่ระบบของเว็บดังเองที่มีปัญหาบางส่วนทำให้ไม่สามารถทำงานตามที่ลูกค้า สุดท้ายผมปิดงานให้ด้วยการช่วยอุดรูรั่วให้ (ประสบการณ์การโดน hacked บ่อยๆ มันพอจะเดาเหตุและผลได้ ซึ่งบางครั้งคุณก็ต้องลองทำกระบวนการย้อนกลับแบบที่ hacker ทำ) ซึ่งการที่ลูกค้าเล่าเรื่องของเขาให้ฟังก็พบว่า hacker สายดำนี่ มันดำมากๆหวังผลที่เงินเลยไม่มีหน่อมแน้มโชว์พาว
ไอ้ที่เล่ามาทั้งหมด ไม่ใช่ข้อคิดที่ผมได้จากเคสนี้ เพราะเรื่องพวกนั้นก็พอรู้แล้วหล่ะ แต่ข้อคิดอยู่ที่งานอดิเรกของลูกค้ารายนี้ ข้อคิดก็คือ

ถ้าคุณบ้าและชอบอยู่กับอะไร ทำมันให้สุด ทำให้เต็มที่และสม่ำเสมอ แล้วมันจะพารายได้มาหาคุณเอง

ส่วนอีกงาน จะเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถเก่าๆที่เคยช่วยเอาดอลล่าเข้าประเทศ(เดือนละนิดนึง) แต่คราวนี้ต้องเอามาใช้กับธุรกิจจริงๆ
งานนี้เงินไม่เยอะ(เงินน้อยทุกงาน) แต่ทำให้รู้สึกเข้าใกล้ความเป็นฟรีแลนซ์ เพราะต้องจัดการกับหลายๆเรื่อง
และอีกอย่างก็คือ

การมีคอนเนคชั่นที่ดีทำให้งานยากๆง่ายขึ้นนะ

ขอบคุณทุกท่านที่เป็นทั้งที่ปรึกษา และเป็นแรงกระตุ้นไฟในการใช้ชีวิตช่วงนี้

Dumping and importing from/to MySQL in an UTF-8 safe way

วิธีการ dumping and importing mysql ไม่ให้มีปัญหากับภาษาไทยแบบถูกวิธี

dumping

mysqldump -uroot -p database -r utf8.dump

ถ้า server ไม่ได้ set เป็น UTF8 ใช้คำสั่งนี้ เพิ่อให้ข้อมูลตรงกับ server

mysqldump --default-character-set=latin

ถ้าไม่ต้องการ Data เอาแค่โครงสร้าง

mysqldump -uroot -p --no-data database -r utf8.dump

Importing a dump

mysql -uroot -p --default-character-set=utf8 database

mysql> SOURCE utf8.dump

หมายเหตุ

database คือชื่อฐานข้อมูล
utf8.dump คือชื่อของฐานข้อมูลที่ dump ออกมา เช่น data.sql

อ้างอิงจาก
Dumping and importing from/to MySQL in an UTF-8 safe way